Slider Image
Slider Image

FİNANSAL HİZMETLER

FİNANSAL HİZMETLER

Finansal hizmetler sektörünün aktörleri olan finans kuruluşları gerek dünya genelinde gerekse ülkemizde yaşanan ekonomik krizlerin yönetiminde etkin rol almışlardır.

DENETİM VE MUHASEBE

DENETİM VE MUHASEBE

Denetim, olması gerekenle fiili durum arasındaki karşılaştırma anlamına gelen murakabe; defterlerin ve kayıtların gözden geçirilmesi anlamına gelen revizyon