Ekonomik Sistemde Bağımsız Denetimin Önemi-19.11.2018

Ekonomik sistemde önemli olan kaynakların etkin bir şekilde kullanılmasıdır. Katma değer yaratıcı kaynaklar etkin bir şekilde kullanılmadığı takdirde nihai olarak israf sorunsalı ile karşılaşılır. Ekonomik sistemde var olan kaynaklar kamu ve özel tarafından kullanılır. Kamu sektöründe kaynakların etkin kullanımı sosyal fayda ve sosyal maliyet kriterine göre değerlendirilir. Özel sektörde kaynakların etkin kullanımı karlılık açısından değerlendirilir.

Kaynakların etkin kullanım aynı zamanda ekonomik sistem içerisinde yer alan kaynak kullanıcılarının etkin bir şekilde denetimi ile ilgilidir. Kaynak kullanıcılar aynı zamanda topluma karşıda sorumludurlar. Kaynakları kullanan özel sektör ve kamu sektörü yarattıkları dışsallıklarla negatif veya pozitif dışsallık yaratırlar. Bu dışsallıklar doğrudan toplumu etkileyecektir.

Piyasada yer alan kamu,özel sektör ve diğer tarafta toplum arasında bir optimal dengenin sağlanması zorunluluktur. Bu açıdan bakıldığında piyasa ekonomisi içerisinde yer alan özel ve kamu kurumlarının finansal yapılarının etkin bir şekilde denetimi zorunluluk arz etmektedir. Özel ve kamu sektöründe meydana gelen ekonomik kriz doğrudan toplumu etkileyecektir. Bu açıdan meseleye bakıldığında , aslında bağımsız dış denetimin ne kadar hayati önemde olduğu ortaya çıkacaktır.

Özel ve kamu sektörünün mali ve finansal yapılarının geçmiş , şimdi ve gelecekte ekonomi için meydana getirebileceği muhtemel risklerin önceden ortaya çıkarılması etkin bağımsız dış denetimle  sağlanabilir. Aynı zamanda bağımsız dış denetim kaynakların etkin bir şekilde kullanımına katkı sağlayacaktır.

Hasılı bağımsız dış denetimin uygulama alanı genişletilerek , ekonomik sistem içerisinde bağımsız denetim mekanizmasıyla ekonomik kaynaklarda rasyonel kullanılacaktır.

CÜNEYT TÜNCER.

19.11.2018

 

Leave a Reply